В България, като предимно православна страна, този голям дял от хералдиката е по-слабо представен. Традицията в църковната хералдика се свързва преди всичко с висшия католически клир, институции и организации. Какви са били хералдическите знаци на българските епископи от времето на униите с Папството и въобще имало ли ги е, е трудно да се каже. Знае се гербът, който Улрих фон Рихентал рисува (измисля?) като герб на българина Григорий Цамблак, ученик на патриарх Евтимий и участник в Констанцкия събор (1414-18) като архиепископ на Киев. Но първите известни на науката гербове от този род, свързани с българските католически епархии са от ХVІІ в. (Петър Богдан Бакшев, Петър Парчевич, Илия Маринов и др.).

Обликът на католическите гербове е характерен с различните рангови шапки, шнурове и пасторали.

Подобно на католическата традиция, православните църкви в останалите страни също развиват своя специфична хералдика, но в България единствената епархия със своя символика (емблема и знаме) е Варненско-Великопреславската.

       
       

Григорий Цамблак,
 архиепископ на Киев

Петър Парчевич, архиепископ Марцианополски
 (1656-62, 1668-74)

 Франческо Ферери,
епископ на Никопол (1805-13)

еп. Христо Пройков,
Апостолически екзарх Софийски
       
       
       

Галерии "Църковни гербове"

Up • ДЪРЖАВЕН ГЕРБ • ВЛАДЕТЕЛСКА ХЕРАЛДИКА • РОДОВА И ЛИЧНА ХЕРАЛДИКА • ЦЪРКОВНА ХЕРАЛДИКА • МЕСТНА ХЕРАЛДИКА • КОРПОРАТИВНА ХЕРАЛДИКА

НОВИНИ • ЧЛЕНОВЕ • ХЕРАЛДИКА • ВЕКСИЛОЛОГИЯ • РЕЧНИК • ГАЛЕРИИ • СТАТИИ И ПРОЕКТИ • ВРЪЗКИ • ГЕРБОВ РЕГИСТЪР