ЦЪРКОВНА ХЕРАЛДИКА

 
 
 

Българска православна църква

 

Католическа църква в България:

 

Софийско-пловдивска епархия (от 1601; до 1699 - Софийска епархия)

Марцианополска епархия (1643-74)

Никополска епархия (от 1648)

 

Българска католическа църква от източен обред

 

 
 
 

НОВИНИ • ЧЛЕНОВЕ • ХЕРАЛДИКА • ВЕКСИЛОЛОГИЯ • РЕЧНИК • ГАЛЕРИИ • СТАТИИ И ПРОЕКТИ • ВРЪЗКИ • ГЕРБОВ РЕГИСТЪР