Членството в БХВО е доброволно, а членовете запазват своята самостоятелност. Те могат да бъдат учредители (тези, които фигурират в учредителния акт), редовни (физически лица, имащи сходни с целите на БХВО интереси) и почетни (лица от страната и чужбина с особени заслуги за постигане целите на БХВО). Нови членове се приемат въз основа на писмена молба до Управителния съвет, в която кандидатът посочва, че приема устава на БХВО и ще работи доброволно по неговите разпоредби.

Специалист в туризма, онлайн дистрибуцията, маркетинга и социалните мрежи. Интереси в областта на историята, географията, генеологията, картографията, българската футболна и местна емблематика.

Блог

Етнолог и историк. Главен асистент в Пловдивския университет. Чете университетски курсове по хералдика в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив, и във Великотърновския университет. Автор на научни публикации в областта на етнологията, историята и хералдиката, както и на идейни проекти за гербове. Асоцииран член на Международната академия по хералдика.

Следва журналистика в Софийския университет. Интересува се от обществени науки. Има публикации в областта на хералдиката, вексилологията и географията.

Магистър по "Плакат" от НХА и доктор по "Изобразително изкуство" от НБУ. Главен асистент в катедра "Плакат и визуална комуникация " на НХА. Член на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ръководството на секция "Графичен дизайн" към СБХ, управителния съвет на Камара на дизайнерите в България и New Vision International Group.

Интереси в областта на националната символна идентичност и нейното приложение сред българското общество в исторически и съвременен план.

 

Художник илюстратор, възпитаник на Националната художествена академия, София. Илюстратор на множество книги, дизайнер на пощенски марки, плакати, екслибриси, сценични декори. Лауреат на награди от България, Сърбия, Йордания.

Член на Управителния съвет на БХВО (2004-16).

Етнограф и историк. Бивш директор на Исторически музей - Перник. Работил е като уредник в Националния исторически музей. Куратор на хералдически изложби.

Член на Управителния съвет на БХВО (2004-10).

Художник илюстратор и график, възпитаник на Националната художествена академия, София. Автор на множество запазени знаци, лога и емблеми.

Повече за него.

Следва археология в Нов български университет, София. Интереси в областта на историята, нумизматиката, латинската епиграфика, филателията, сигилографията.

Икономист. Интереси към историята на българските герб, знаме и химн; теоретичната хералдика, гербовниците. Автор на изследването "История на българските държавни символи" (2006) 2017.

Докторант на Института по история при Българската академия на науките. Интересува се от ранната история на българите, хералдиката, хронологията, нумизматиката.

Библиотекар на БХВО.

Юрист, работи в областта на международното проектно финансиране. Основните му интереси са свързани с историята на
хералдическите традиции на България и балканските народи и тяхното съвременно развитие.

Изпълнителен директор на "Флагман" ООД.

Бакалавър и магистър по право от University of the Witwatersrand, Йоханесбург, със специализация по корпоративно и банково-финансово право. Изпълнителен директор и председател на миннодобивни дружества с проекти в Субсахарска Африка и Централна Азия. Член е на Rand Club и Inanda Club.

Магистър (Художествена академия Willem de Kooning, Ротердам), специализира в Кралския холандски институт, Рим, и в Холандския институт по история на изкуството, Флоренция. Докторант на Института по европейска история и култура към Амстердамския университет. Изследвания в областта на папското и дворцовото изкуство и историята на идеите в Италия през Ренесанса и Контрареформацията.

Завършил археология в Нов български университет. Работи в Регионален исторически музей - Перник. Интереси в археологията и историята на средновековна България, нумизматиката и хералдиката.
.

Историк - ръководи се от максимата, че в живота всичко е история. Интереси в сферата на обществените науки, както и: хералдика, вексилология, местна емблематика, селищно и регионално развитие, административно-териториално устройство...

Главен редактор на вестник "Дръмшенска гордос". Автор на прооекти за местни и фамилни гербове. Илюстрации. Интереси в биологията, лингвистиката, културологията и хералдиката.

Ковчежник на БХВО

Възпитаник на Нов Български Университет, София. Доцент по археология в Пловдивския университет. Научни интереси в областите на археологията на хладното оръжие и войната, както и към проблемите на хералдиката, средновековния замък, военната и цивилна архитектура на средновековната епоха. Автор е на книгата "Замъкът в Европа и България през средните векове" и на още над 30 научни публикации (включително и на хералдична тематика).

Магистър по право със специализация по морско право и логистика. Търсения в областта на европейската езотерика и херметизъм. Интересува се от фалеристика, бонистика, кинология. С вкус към класическата музика.

 

Мениджър на проектантско студио. Член на Камарата на Архитектите в България.

Работил като директор в Националния център по териториално развитие и член на Надведомствения експертен съвет към Министерския съвет.

Автор на множество архитектурни проекти. Призьор в три конкурса.

 Носител на юбилеен медал "1300 години  Бьлгария".

 Интересува се от местна и родова хералдика, лични знаци и екслибриси.

Бакалавър по "История и теория на Културата" в Софийски Университет "Св. Климент Охридски". Следва Магистатура "Индийска и персийска култура" към Центъра за източни ззици и култури на същия университет. Интереси в областта на археологията, историята, културата, хералдиката и вексикологията, древните текстове, религии и култури. Член на Клуб "Приятели на Индия" и на Национално сдружение "Рьорих". Pax Cultura. Viva Cultura.

Работи като техник. Учил електроника в Технически Университет - София. Освен от хералдика и вексилология се интересува и от история, астрономия, физика и политика. Член на Доброволното формирование за бедствия и аварии към Столична Община. В свободното си време свири на китара и се занимава с акваристика.

Секретар и знаменосец на БХВО.

Педагог-магистър на ШУ "Еп. Константин Преславски". Учител по изобразително изкуство. Интереси: медиавистика, семиотика, археология, хералдика и вексилология, униформология, теория и история на изкуството, декоративно-приложни изкуства.

Следва Педагогика на изобразителното изкуство. Бижутер, майстор към Регионална занаятчийска камара, Пловдив. Интереси в областта на хералдиката, скулптурата, източните култури и древните религии.

Магистър по "Плакат и визуална комуникация" в НХА. Асистент в катедра "Плакат и визуална комуникация" в НХА. Член на ръководството на секция "Графичен дизайн" към СБХ, управителния съвет на Камара на дизайнерите в България и New Vision International Group. Практика в областта на графичния дизайн, визуалната комуникация, графичната идентичност, плаката, калиграфията и типографията.


Физик, теолог и историк. Председател и хералд на Македонското хералдическо сдружение и редактор на "Македонски Хералд". Член на Комисията за ордени и медали при президента на Република Македония. Асоцииран член на Международната академия по хералдика. Автор на проекти за гербове. Един от основателите на БХВО.

Председател на Хърватската хералдическа и вексилоложка асоциация, активен член и бивш заместник директор на ФОТВ, редактор на бюлетина на ХХВА "Grb i zastava" ("Герб и знаме") и на "Знамена и гербове в съвременната епоха". Автор на монографиите "Гербът и знамето на Република Хърватско" (2008) и "Гербове и знамена на град Загреб" (2009), както и на множество публикации по вексилология и хералдика. Майор от Хърватските въоръжени сили. Асоцииран член на Международната академия по хералдика. Сътрудник на Федерацията (ФИАВ, 2015). Лауреат на Федерацията (ФИАВ, 2017).

Бакалавър по право от Румъно-Американския университет, Букурещ, и доктор magna cum laude на Института по история "Н Йорга" към Румънската академия на науките (РАН). Старши съветник при Канцеларията на ордените при администрацията на президента на Румъния. Член на множество професионални органи и сдружения, сред които Националната комисия по хералдика, генеалогия и сигилография на РАН и Института за генеалогия и хералдика "Север Зота", Яш. Асоцииран член на Международната академия по хералдика. Хералдически художник. Изследва румънската и централноевропейската хералдика и генеалогия, хералдическото изкуство, връзките между хералдическите явления и обществото, историята на рицарските ордени, историята на румънското право и т.н.

Юрист. Един от основателите и заместник-председател на Македонското хералдическо сдружение. Победител в конкурса за идеен проект за "Орден За заслуги за Македония", награден за идеен проект за "Орден Илинден 1903 година".

Пенсиониран токсиколог. Устойчиви интереси в политическите, социалните и военните аспекти в историята, приложени в полето на хералдиката и по-специално: средновековните гербовници. Член и бивш секретар на Скандинавското хералдическо общество, а също и на Хералдическото общество (Лондон) и Международната хералдическа академия.

За работата си върху средновековните гербовници през 2012 получава Arvid Berghmans heraldiska pris (на комисия под надзора на Шведската кралска библиотека) и Prix Dr. Walburga von Habsburg Douglas (на комисията по наградите и медалите на Международната конфедерация по генеалогия и хералдика).

IN MEMORIAM

(1925-2008)


(2004-08)

(1935-2020)

Вексилолог и историк. Бивш завеждащ отдел в Националния военно-исторически музей, полковник от запаса. Автор на монографиите: Български бойни знамена и флагове. София, 1998; Флаговете на държавите по света, 2002, Символите на България. Герб, знаме, химн. София, 2004 и Знамената на българската бойна слава. София, 2010, както и на множество вексилоложки студии и статии.

Студент по философия в Нов български университет, София. Интереси в сферата на изкуствата и хуманитарните науки и в частност - към хералдиката и медиевистиката.

Лични страници

БИВШИ ЧЛЕНОВЕ

Стефан Папукчиев (2008-12)

Виолета Великова-Кошелева (2004-12)

 

Up • НОВИНИ • ЧЛЕНОВЕ • ХЕРАЛДИКА • ВЕКСИЛОЛОГИЯ • РЕЧНИК • ГАЛЕРИИ • СТАТИИ И ПРОЕКТИ • ВРЪЗКИ • ГЕРБОВ РЕГИСТЪР