ХХV Генерална асамблея на ФИАВ
 
В рамките на 27-ия международен вексилоложки конгрес на 8-и август се състоя 25-ата генерална асамблея на Международната федерация на вексилоложките асоциации (ФИАВ). Делегат на БХВО бе неговият председател - Стоян Антонов, който същевременно представляваше и Македонското хералдическо сдружение (МХЗ). Старото ръководство на ФИАВ бе преизбрано, бяха приети някои поправки в устава, бе решено наградата за най-добра презентация на конгреса да носи името на Уитни Смит и бе гласувано 29-ият конгрес да се проведе в Любляна, Словения. (Снимки: Annie Platoff)
 
Ръководството на ФИАВ Част от делегатите Картите за гласуване от името на МХЗ и БХВО Знамето на 29-ия конгрес - Любляна 2021
 
 
 
 
ХХVІІ международен вексилоложки конгрес, Лондон
 
От 7-и до 11-и август в столицата на Обединеното кралство се проведе 27-ият вексилоложки конгрес. За пръв път на конгреса имаше и български доклад - "Българските общински знамена" на Стоян Антонов. Почетният член на БХВО Желко Хаймер пък бе удостоен със званието "лауреат на Федерацията" за изключителни и оригинални приноси към вексилологията. (Снимки: Annie Platoff)
 

Момент от откриването на конгреса Стоян Антонов представя своя доклад Лауреатът Желко Хаймер Знамето на ФИАВ в ръцете на членовете на организационния комитет на следващия конгрес
 
 
 
 
 Фундаментален труд за историята на българските символи

 

През юли излезе от печат книгата на нашия член Иван Войников "История на българските държавни символи", издателство "Абагар" . Тя е плод на дългогодишна изследователска работа по критично осмисляне на досегашните проучвания и въвеждане и анализиране на множество нови за българската научна общност извори. Публикуването на тази книга е най-значимото достижение досега за българската хералдика и вексилология.
 
 
 
 
 
За повече новини и подробности ни следвайте във Фейсбук!
 
     

АРХИВ

2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 2016

Up • НОВИНИ • ЧЛЕНОВЕ • ХЕРАЛДИКА • ВЕКСИЛОЛОГИЯ • РЕЧНИК • ГАЛЕРИИ • СТАТИИ И ПРОЕКТИ • ВРЪЗКИ • ГЕРБОВ РЕГИСТЪР