Тази рубрика е обособена за статии на членове на БХВО или на чуждестранни хералдици, специално предоставили свои материали за публикуване в нашия сайт.

Текстовете са индивидуален изследователски продукт на своите автори и изразяват авторски научни позиции и разбирания по отношение на хералдиката. 

 
 

18.01.2008. Живко Войников. Някои прабългарски (древнобългарски) символи

 

07.09.2007. Стоян Антонов. Основни правила на хералдиката

 

03.05.2007. Александър Мошев. Средновековни метални изделия с хералдически изображения, открити на територията на България (опит за обобщение)

 

21.11.2006. Иван Т. Папукчиев. Иван Енчев - Видю  - автор на първия герб на град Казанлък

 
 

 

Фототипно онлайн издание

 

Зареждането изисква време!

 

Up • НОВИНИ • ЧЛЕНОВЕ • ХЕРАЛДИКА • ВЕКСИЛОЛОГИЯ • РЕЧНИК • ГАЛЕРИИ • СТАТИИ И ПРОЕКТИ • ВРЪЗКИ • ГЕРБОВ РЕГИСТЪР