Община Куклен, област Пловдив

 

с. Варвара, община Септември, област Пазарджик

 

Община Челопеч, област Софийска

 

с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик

 

с. Лозен, община Септември, област Пазарджик

     
 
 

 

В последните 10-15 г. много от българските административни единици приемат нови емблеми, наричани от художници и чиновници "гербове". Практиката е да се организира конкурс, оценяван от комисия, назначена от кмета. Много често от участниците се иска проектите да съдържат символи на културно-историческото наследство, природните дадености и стопанския профил. Почти винаги се отбелязва, че "гербът" трябва да е съобразен с изискванията на хералдиката.

Тук илюстрираме с примери за какви изисквания става дума. В първата колона са показани проекти от членове на БХВО, а в най-крайната са приетите от комисиите за официални символи. С изключение предложението на К. Гогов за герб на Раковски, одобрените за "гербове" на Силистра и Шипка са най-общо казано емблеми.

 
 

 

Раковски, 2000 

На 19.12. 2000 г. е проведен конкурс за герб и знаме на града. Комисията, председателствана от Божидар Димитров, класира на първо място два проекта: на Кирил Гогов и на Стоян Антонов (с художник Марин Вулджев), и препоръчва на авторите да внесат някои корекции. На практика решението за приемане на герб е оставено в ръцете на общинските съветници. В книгата на Светлин Кираджиев "Българските градове", 2003, на с. 207, заедно с гербовете на някои градове, като герб на Раковски е публикуван проектът на К. Гогов. Не се знае дали е имало утвърждаване от страна на общинския съвет или проектът е наложен без много шум.

 

         
         
         

 

Силистра, 2001

На 5.11.2001 г., комисия, председателствана от Георги Чапкънов, класира на първо място проекта на Стефан Иванов, впоследствие утвърден за герб на града. Гербът, предложен от Стоян Антонов и Радослав Илиев, дори не влиза в тройката.

 

         
         
         

 

Шипка, 2004

В началото на юли 2004 г. кметът на града обявява конкурс за герб. На 15.08.2004 г. 15-членното жури на кметството приема за "герб" проекта на Стефан К. Карагьозов.

 

         
         
         

 

Казанлък, 2006

През 2006 бе обявен конкурс за нови символи на Казанлък. На основание на вече приета Наредба №27, гербът трябваше да съдържа хералдическа роза, тракийски символ и девиза "Силата е в съгласието". От БХВО бяха поканени два екипа. Без да се достигне до решение за приемане или отхвърляне на който и да е от представените в определения срок (24.07.2006) проекти, бе съобщено, че срокът се удължава, а в крайна сметка, нарушавайки собствените си разпоредби, Общината си остана със старата емблема.

 

         
         
         
 

 

НОВИНИ • ЧЛЕНОВЕ • ХЕРАЛДИКА • ВЕКСИЛОЛОГИЯ • РЕЧНИК • ГАЛЕРИИ • СТАТИИ И ПРОЕКТИ • ВРЪЗКИ • ГЕРБОВ РЕГИСТЪР