Като се основава на идеите за лична свобода, правото на избор, правото на различие и самоличност и свободното им изразяване, БХВО създава собствен Гербов регистър в съответствие с принципите на хералдиката. Регистрирането на герб в ГР означава, че съобразно експертно мнение гербът отговаря на хералдическите изисквания. В този смисъл ГР има изключително представителен и информативен характер, без други юридически последици. ГР не урежда и не претендира да урежда материя от областта на авторското право и сродните му права. ГР се простира само върху хералдическата територия на БХВО. Като частно независимо сдружение с идеална цел, БХВО не е и не претендира да бъде хералдическа власт, следователно БХВО не дава гербове по смисъла на хералдическото право, а регистрацията на герб не може да се тълкува като даване на герб. За извор на хералдическа власт и извор на почестите БХВО приема българския народ чрез Народното събрание и избрания по волята на народа президент на Република България, властта на Царя на българите и Църквата по силата на традицията.

(Из Статута на Гербовия регистър на БХВО, в сила от 1.05.2010)

 

В периода 1.11.2006 - 31.12.2007 по тогава действащия Статут на ГР на БХВО са регистрирани общо 12 герба.

 

Матрикул

 

C1-1/ 2010.05.01

 

Българско хералдическо и вексилоложко общество

 

 

A1-2/ 2010.12.06   Село Ветрен дол, община Септември

 

 

F1-3/ 2010.12.22

  Александър К. Алексиев  
 

F2-4/ 2010.12.22

  Янко Илиев  
  A2-5/ 2011.03.18   Село Варвара, община Септември  
  A3-6/ 2011.03.18   Село Лозен, община Септември  
  F3-7/ 2011.06.08   Христо С. Андреев  
 

A4-8/ 2011.06.08

Село Ковачево, община Септември  
  F4-9/ 2012.05.24   Атанас А. Паскалев  
  A5-10/ 2012.11.16   Село Злокучене, община Септември  
  D1-11/ 2012.11.16   Истинно-православна българска църква  
F5-12/ 2012.11.16 Димитър С. Попов
  F6-13/ 2012.11.27   Ивайло С. Чатов  
  F7-14/ 2012.12.22   Симеон Г. Йорданов  
  F8-15/ 2013.06.10   Август Д. хаджи Петров  
  F9-16/ 2013.10.13   Петко Л. Лалов  
  F10-17/ 2013.11.20   Добри Д. Ковачев  
  F11-18/ 2013.12.06   Стоян Х. Антонов  
  F12-19/ 2014.03.15   Петър М. Гвоздев  
 

A6-20/ 2015.05.21

  Село Синитово, община Пазарджик  
 

F13-21/ 2015.06.10

  Мартин Д. Ташев  
 

F14-22/ 2015.06.11

  Николай Е. Хаджидончев  
 

F15-23/ 2015.06.14

  Любомир Н. Кючуков  
 

F16-24/ 2017.12.25

  Красимир М. Димитров, фамилия Лавсови  
 

F17-25/ 2017.12.28

  Тихомир В. Лазаров  
 

A7-26/ 2018.02.01

  Село Мирянци, община Пазарджик  
 

F18-27/ 2018.11.20

  Галин Михайлов Димитров  
 

F19-28/ 2020.09.28

  Момчил Димитров Иванов  
 

F20-29/ 2022.08.15

  Красимир Пилев  
 

F21-30/ 2021.07.17

  Алексей Христов Найденов  
 

F22-31/ 2022.08.15

  Сотир Ангелов Немов  
 

F23-32/ 2022.08.15

  Ненко Атанасов Атанасов  
 

A8-33/ 2022.01.07

  Село Карабунар, община Септември  
 
         
         

Заявления за регистрация (pdf):

 

Заявление за регистрация на герб на физическо лице

Допълнение за хералдически знак

Допълнение за гербово знаме

Допълнение за непълнолетно лице

Заявление за регистрация на герб на юридическо лице

Допълнение за хералдически знак

Допълнение за гербово знаме

Up • НОВИНИ • ЧЛЕНОВЕ • ХЕРАЛДИКА • ВЕКСИЛОЛОГИЯ • РЕЧНИК • ГАЛЕРИИ • СТАТИИ И ПРОЕКТИ • ВРЪЗКИ • ГЕРБОВ РЕГИСТЪР