Целта е във всяка отделна галерия да бъдат събрани и представени съответните образци от хералдиката или сродни на нея дисциплини, отнасящи се до България. В тази амбициозна задача ще разчитаме и на Вашата помощ - ако имате изображения и информация, които ние нямаме, и желаете да ги споделите, ставайки наш контрибутор, сте добре дошъл / дошла да го направите на електронния адрес на БХВО. Необходимо е да посочите извора на сведението или изображението и да не ползвате псевдоним. Всеки, дал своя принос за попълването на галериите, ще бъде огласен.

Напомняме, че базата данни и изображенията са обект на авторско право. Ползвайте ги свободно, но не забравяйте да цитирате соътветните страници с техните автори и съставители. Сам / сама ще се убедите, че тук са експонирани резултати от дълъг научно-изследователски процес, към който трябва да се отнасяте с необходимото уважение.

 

 

 

ДЪРЖАВЕН ГЕРБ
ВЛАДЕТЕЛСКИ ГЕРБОВЕ
ЩАНДАРТИ 1879-1946
ГЕРБОВЕТЕ НА БЪЛГАРИЯ ХІІІ-ХІХ ВЕК
ТИТУЛНИ ГЕРБОВЕ НА БЪЛГАРИЯ
ЦЪРКОВНИ ГЕРБОВЕ
МЕСТНИ ГЕРБОВЕ И ЕМБЛЕМИ
ОБЩИНСКИ ЗНАМЕНА

Up • НОВИНИ • ЧЛЕНОВЕ • ХЕРАЛДИКА • ВЕКСИЛОЛОГИЯ • РЕЧНИК • ГАЛЕРИИ • СТАТИИ И ПРОЕКТИ • ВРЪЗКИ • ГЕРБОВ РЕГИСТЪР