В този раздел влизат гербовете, представляващи няколко лица, обединени от обща дейност и институция. С други думи това са гербовете на юридическите лица: фирми, сдружения, учебни заведения, партии, клубове и пр.  Корените им могат да се търсят в отличителните знаци на средновековните рицарски и монашески ордени, търговски гилдии, занаятчийски цехове и университетите. Някои изследователи обособяват т. нар. институционална хералдика, когато става въпрос за гербове на държавни институции. Също така, големи раздели, често показвани отделно, са военната хералдика (гербове на военни единици) и академичната хералдика (гербове на учебни заведения).

В България обикновено институциите, фирмите и сдруженията приемат свои емблеми, но много рядко гербове, макар че част от тези емблеми изглеждат като гербове. Например винарските изби често използват подобни псевдоихералдични знаци.

 
 

         

държавна институция

университет

занаятчийска камара

политическа партия

спортен клуб

 

Up • ДЪРЖАВЕН ГЕРБ • ВЛАДЕТЕЛСКА ХЕРАЛДИКА • РОДОВА И ЛИЧНА ХЕРАЛДИКА • ЦЪРКОВНА ХЕРАЛДИКА • МЕСТНА ХЕРАЛДИКА • КОРПОРАТИВНА ХЕРАЛДИКА

НОВИНИ • ЧЛЕНОВЕ • ХЕРАЛДИКА • ВЕКСИЛОЛОГИЯ • РЕЧНИК • ГАЛЕРИИ • СТАТИИ И ПРОЕКТИ • ВРЪЗКИ • ГЕРБОВ РЕГИСТЪР