Наричана още и градска хералдика, тя се корени в даването на права и свободи на градовете от времето на Средновековието и се развива паралелно с развитието на местното самоуправление чак до наши дни. Основен отличителен, макар и незадължителен, белег на градския герб е зидовата корона.

Първата градска емблема в България вероятно е варненската (1880 г.), но първият официално утвърден герб е този на София (1900 г.). Софийският герб задава модела, по-който впоследствие се проектират много от българските градски емблеми. Той е четириделен, с наложен герб, и е изпълнен с природни и архитектурни елементи. Тези фигури и композиция, обаче са неприемливи от хералдическа гледна точка. Така се поставя началото и се налага една хералдически неправилна тенденция в градското герботворчество, според която гербът трябва да представя културно-историческото наследство, географското положение, а в последствие и стопанския профил на селището.

От друга страна, интересен и допълнителен нюанс в местната хералдика внасят гербовете, проектирани от румънската Консултативна комисия по хералдика за градовете под румънска администрация в периода 1919-40: Добрич, Силистра, Балчик, Тутракан и Каварна, както и за Силистренски и Добрички окръзи.

По време на социализма голяма част от т. нар. гербовете са изпълнени в стила на съветската приложна графика и са наситени с петолъчки, зъбни колела, житни класове, архитектурни и пейзажни елементи, надписи с имената на градовете.

След 1990 г. комунистическата символика постепенно се отстранява, но нехералдичната практика при градските емблеми продължава. Същевременно Законът за местното самоуправление и местната администрация дава право на общините да приемат свои символи, без да дефинира за какви символи става въпрос. Въпреки масовите отклонения от хералдическите норми и принципи, се забелязват, макар и нищожен брой, истински гербове.

 
 
   

 Шумен (1942)

пример за градски герб в периода преди 1944 г.

Балчик (1930)

пример за румънски герб на български град

Силистра (1962)

пример за емблема от социалистическия период

Бургас

добър пример за съвременен градски герб

       
       
       
Галерия "Местни гербове и емблеми"
       

Up • ДЪРЖАВЕН ГЕРБ • ВЛАДЕТЕЛСКА ХЕРАЛДИКА • РОДОВА И ЛИЧНА ХЕРАЛДИКА • ЦЪРКОВНА ХЕРАЛДИКА • МЕСТНА ХЕРАЛДИКА • КОРПОРАТИВНА ХЕРАЛДИКА

НОВИНИ • ЧЛЕНОВЕ • ХЕРАЛДИКА • ВЕКСИЛОЛОГИЯ • РЕЧНИК • ГАЛЕРИИ • СТАТИИ И ПРОЕКТИ • ВРЪЗКИ • ГЕРБОВ РЕГИСТЪР