1879-80

1881-1927

1927-46

     
     
     

1946-47

1948

1948-1967

     
     
     

1967-71

1971-90

1997

     
     
     
 

ДРУГИ ИЗПОЛЗВАНИ ВАРИАНТИ ИЛИ ПРОЕКТИ

 
     

1879, вариант, предположен и тиражиран от "Всемирная иллюстрация", № 533

1879-80, герб на Александър І Батенберг, използван като държавен,

["Всемирная иллюстрация", 1879, № 558]

1887, вариант, използван неофициално

     
     
 

 

 

1907-08, вариант, използван неофициално

1908-15, вариант, използван неофициално

1908-15, вариант, използван официално

     
     
     

 

1915-19, владетелски герб,

използван официално като държавен

 

1997, вариант

     
     
     
     

Съставители: Стоян Антонов и Иван Войников

     

 

НОВИНИ • ЧЛЕНОВЕ • ХЕРАЛДИКА • ВЕКСИЛОЛОГИЯ • РЕЧНИК • ГАЛЕРИИ • СТАТИИ И ПРОЕКТИ • ВРЪЗКИ • ГЕРБОВ РЕГИСТЪР