Целта на тази галерия е да представи гербовете, които носят етикета “България” в различни чужди гербовници, сборници, монографии и карти. Всъщност това са и единствените хералдически извори по отношение на България, открити и интерпретирани досега. Тук не включваме гербовете, провокирани от тези и продуцирани в българска възрожденска среда.

По характера и хронологията на изворите са откроени 4 секции. В първата и втората са гербовете от западноевропейските гербовници съответно - на българския владетел и на други "български" феодали, в третата - от илирските, а в четвъртата - изображения от карти и книги.

Реално се забелязват няколко различни герба: 1. три ходещи лъва (във варианти: на златно 3 гледащи черни; на червено 3 златни); 2. лъв (във варианти: на черно сребърен; на златно червен; на червено златен); 3. лъв наляво между звезда и полумесец (на златно черен); 4. шест ивици златно и зелено (?), в четвъртината - на червено златен кръст между четири златни вписани кръста; 5. на лазур две златни в стълб, долната обърната; 6. на сребро четири червени ивици две по две, между тях - златен вълк (лисица?) (варианти: лазурни ивици и червен вълк; на лазур четири сребърни ивици, между средните на червено сребърен тичащ вълк); 7. три тичащи хрътки (варианти: на зелено сребърни; на червено сребърни); 8. на златно, червена бича глава с кръст между рогата. В различни извори тук обозначеният под № 2 се отнася и за Македония; № 3 - Влахия и Кумания; № 6 - Кумания (а възможно и Славония); № 7 - Славония, а № 5 в стематографиите вече е герб на Мизия. В № 4 се открива гербът на латинските императори на Константинопол.

Заедно с това, последните два са използвани като официални гербове на България в гербовете на унгарския крал и на австрийския император (№ 6, вариант с наклонени ивици) в качеството им на титулярни крале на България.

По своему това е един чужд поглед към символите, означаващи България. Той е приел хералдическа форма и благодарение на него се осъществява навлизането на страната в европейското хералдическо пространство, от една страна, и символичната връзка с хералдическото време – Средновековието, от друга. Благодарение на европейската хералдика, българското общество през Възраждането припознава лъва като свой символ и предопределя националната хералдика на модерната българска държава.

 
 
 

 

 

 

 

         
   

Щит на царската стража в Търново, Пътепис на анонимен арабски пътешественик, 

кр. 14 в.

   
         
         
         
         

         
         

 

 

         

Герб на краля на България,

Гербовник на Лорд Маршал, част І, № 15

ок. 1295 г. [препис ок. 1640 г.]

Hatton-Dugdale Facsimile, c. 1640,

Le Rey de Bugrie

[Society of Antiquaries of London;

with the kind assistance of Mr. Bernard Nurse, Librarian of the Society]

 

Герб на императора на България,

Гелдренски гербовник, л. 104v, № 1485

ок. 1370-95

Armorial de Gelre, Folio 104v, # 1485

Die Keyser v. Bolgheries

[P. Adam-Even, L'armorial universel du Héraut Gelre...1971]

 

Герб на императора на България,

(Kayser von bulgari)

Хроника на Констанцкия събор от Улрих фон Рихентал

- Аулендорфски кодекс, с. 477,

ок.1438-50 г.

[The Spencer Collection of the New York Public Library]

 

 

 

 

 

 

   

         

Герб на императора на България,

Уфенбахов гербовник, л. 43v,

първата половина на 15 в.

Uffenbachsche Wappenbuch, Folio 43v,

Der kaiser von pulgarie

[H. Lengenfelder, Das Uffenbachsche Wappenbuch, Hamburg, 1990]

 

Герб на императора на България,

Общ гербовник, вероятно лотарингски, л. 50

15 в.

Armorial général, d'origine vraisemblablement lorraine, précédé de deux courts traités de blason,

L'empereur de Bulgarie

[Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Français 18651]

[извор] 

 

Герб на императора на България,

Хроника на Констанцкия събор от Улрих фон Рихентал

- Пражки кодекс, с. 485,

1463 г.

Der Kaisar von pulgary

[Národní knihovna České republiky, Praha]

         
         

 

 

         

Герб на императора на България,

Ортенбургски гербовник, л. 234

ок. 1466-73 г.

Der kaysse von pulgary

[Bayerische Staastbibliothek,

München, Hss Cod.icon. 308u, Fol. 234r]

[извор]

 

Герб на императора на България,

Общ гербовник, пергаментов кодекс,

Конрад фон Грюненберг, с. 68,

1483 г.

Armorial by Conrad Grünenberg,

Parchment Codex, S. 68,

Der kaiser von Bulgarien

[Bayerische Staastbibliothek,

München, Cgm-145]

 

Герб на императора на България,

Общ гербовник, Констанцки кодекс,

Конрад фон Грюненберг, Общество на лондонските антиквари, л. 27 b

1483 г.

Der kaiser von Bulgaryen

[Society of Antiquaries of London;

with the kind assistance of Mr. Bernard Nurse, Librarian of the Society]

 

 

 

 

 

         

 

 

         

Герб на императора на България, Милтенбергски гербовник, № 164

ок. 1486-1500 г.

Miltenberger Wappenbuch, # 164

Der kaisser von pulgarie

[Jean-Claude Loutsch чрез Иван Папукчиев]

 

Герб на императора на България,

Вернигеродски гербовник,

Баварска държавна библиотека, л. 17r

последна четвърт на ХV в.

Kayser von pulgaria

[Bayerische Staastbibliothek,

München, Hss Cod.icon. 308 n]

[извор]

 

"Стар" герб на България,

Сборник гербовници, кодекс 391 на Баварската държавна библиотека, л. 4 v

ок. 1530 г.

Pullgarie das allt k-d

[Bayerische Staastbibliothek,

München, Hss Cod.icon. 391, Fol. 4v]

[извор]

 

 

 

 

 

         

 

 

         

Герб на императора на България,

Сборник гербовници, кодекс 391 на Баварската държавна библиотека, л. 4 v

ок. 1530 г.

Kayser von Pulgarye

[Bayerische Staastbibliothek,

München, Hss Cod.icon. 391, Fol. 4v]

[извор]

 

Герб на императора на България,

Гербовник от наследството на А. У. Франкс на Обществото на лондонските антиквари, л. 58

след 1531 г.

A. W. Franks Bequest Wappenbuch, Folio 58

Der kaisser von bulgary

[Society of Antiquaries of London;

with the kind assistance of Mr. Bernard Nurse, Librarian of the Society]

 

Герб на императора на България,

Кодекс 392 d на Баварската държавна библиотека, л. 54 v

първата пол. на 16 в.

Kayser von Bulgary

[Bayerische Staastbibliothek,

München, Hss Cod.icon. 392d, Fol. 54v]

[извор]

 

 

 

 

 

         

 

 

         

Герб на краля на България,

Общ гербовник, л. 7v

ок. 1558

Universeel wapenboek,

rex ac Bulgaria

[Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel, Ms. 18088]

[извор]

 

Герб на императора на България,

Колекция от цветни гербове, подредени методично, и различни родословия, л. 276

16 в.

Recueil d'armoiries coloriées disposées selon un ordre méthodique, et généalogies diverses,

L'empereuor de Bugrie

[Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Français 5233]

[извор]

 

Герб на императора на България,

Гербовник на отделните немски родове, л. 33 v

1515-1650

Der kaiser v bulgarie

[Bayerische Staastbibliothek,

München, Hss Cod.icon. 308, Fol. 33v]

[извор]

         
         

 

 

         

Герб на България,

Йоахим Виндхаг, Цветен гербовник, 1, с. 6

16 в.

Kolorierte Wappenbücher aus der Bibliotheca Windhagiana I,

Bulgarien

[Universitätsbibliothek,

Tübingen, Md247-1, S. 6]

[извор]

 

Герб на България,

Йоахим Виндхаг, Цветен гербовник, 4, с. 101

16 в.

Kolorierte Wappenbücher aus der Bibliotheca Windhagiana IV,

Bulgarien

[Universitätsbibliothek,

Tübingen, Md247-4, S. 101]

[извор]

 

Герб на България,

Йохан фон Франколин,

Аугсбург, 1565.

Johann von Francolin, Weyland Kaysers Ferdinandi säliger vnd hochloblichister gedäctnus / vnnd dem ganczen hochberhümbten hauß Österreich angehörig Wappen,

Bulgarien

         
       

 

 

 

         

Герб на Кралство България,

от Гербовника на Мартин Шрот, с. 20r,

:Мюнхен, 1580.

Königreich Bulgaria

 

 

Герб на Кралство България,

от Гербовника на Мартин Шрот, л. 20r,

1580.

Königreich Bulgaria

[със съдействието на г-жа Цветана Тодорова]

 

 

Герб на България,

Гербова сбирка от различни най-вече немски страни, с. 227

ок. 1600

Sammlung von Wappen aus verschiedenen, besonders deutschen Ländern,

Bulgaria

[Bayerische Staastbibliothek,

München, Hss Cod.icon. 307, S. 227]

[извор]

         
         

 

 

         

Герб на императора на България,

Гербовник на Конрад Грюненберг, ръкопис 9210 на Баварската държавна библиотека, л. 76 v

1602-04

Kaiser von Bulgarien

[Bayerische Staastbibliothek,

München, Hss Cgm. 9210, Fol. 76 v]

[извор]

 

Герб на императора на България,

Ръкопис Add. 15694 на Британската библиотека, л. 11 r,

началото на 17 в.

Kayser von Bulgar...

[репродукция на Петър Яначков по British Library Add. 15694, Fol. 11 r]

 

Герб на България,

Знаци и гербове,

Янез В. Валвасор, с. 263

ок. 1688 г.

Opus Insignium Armorumque, p. 263

[Slovenian Academy of Science, 1993, reprint]

         
         
         
         

         
         

 

 

         

Герб на императора на Бдин / Видин,

Гелдренски гербовник, л. 105, № 1487

ок. 1370-95

Armorial de Gelre, Folio 105, # 1487

Die Keyser van Boddiin

[P. Adam-Even, L'armorial universel du Héraut Gelre...1971]

 

Герб на херцога на България със столица Бдин / Видин,

Общ гербовник, Констанцки кодекс,

Конрад фон Грюненберг, л. 30,

1483 г.

herzog von der Bilgri Die hobtstat in der bilgrii hast Budem,

1483

[репродукция на Петър Яначков по

Armorial by Conrad Grünenberg,

Constance Codex, Folio 30]

 

Герб на херцога на България със столица Бдин / Видин,

Общ гербовник, пергаментов кодекс,

Конрад фон Грюненберг, с. 72,

1483 г.

Armorial by Conrad Grünenberg,

Parchment Codex, S. 72,

herzog vo' der wulgry Die haubtstat in d' bilgry haist budem,

1483

[Bayerische Staastbibliothek,

München, Cgm-145]

         
         

 

 

         

Герб на херцога на България със столица Бдин / Видин,

Гербовник на Конрад Грюненберг, ръкопис 9210 на Баварската държавна библиотека, л. 83

1602-04

Herzog von der Wulgry die haubtstat in d' Wulgry haist budem

[Bayerische Staastbibliothek,

München, Hss Cgm. 9210, Fol. 83]

[извор]

 

Герб на краля на Бдин / Видин (??), Милтенбергски гербовник, № 279

ок. 1486-1500 г.

Miltenberger Wappenbuch, # 279

kung von bononia

[Jean-Claude Loutsch чрез Иван Папукчиев]

 

Герб на херцога на Филипопол (??), Милтенбергски гербовник, № 296

ок. 1486-1500 г.

Miltenberger Wappenbuch, # 296

herzog von phinnional

[Jean-Claude Loutsch чрез Иван Папукчиев]

         
         
         
         

 

       
         
       
         
   

Герб на България,

Гербовник на Кориенич-Неорич, л. 12,

1595.

   
         
         
   
         

Герб на България,

Илирски гербовник на Обществото на лондонските антиквари, MS.54, л. 12,

края на ХVІ в.

[Society of Antiquaries of London; MS.54, Folio 12;

with the kind assistance of Mr. Bernard Nurse, Librarian of the Society]

 

Герб на България,

Моденски гербовник, л. 8,

нач. ХVІІ в.

[извор]

 

Герб на Кралство България,

Алтханов гербовник, л. 12,

1614.

         

 

       

 

 

     

 

 

Герб на България,

Белградски гербовник - ІІ, л. 12,

ок. 1603-20.

 

Герб на България,

Гербовник на М. Скороевич, л. 12,

ок. 1636-38.

 

Герб на България,

Фойнички гербовник, л. 8,

1675.

Fojnički grbovnik, 8

 

       

 

       

 

 

 

       

Герб на България,

 Оловски гербовник, л. 12,

ок.1689.

 

Герб на България,

Берлински гербовник, л. 12,

кр. 17 в.

 

Герб на България,

"Стематография",

Павел Ритер-Витезович, л. 17,

1694.

         
         
   
 

Герб на България,

"Стематография",

Павел Ритер-Витезович, л. 10,

1701.

 

Герб на България,

"Стематография",

Павел Ритер-Витезович, л. 10,

1702.

 

Герб на България,

“Стематография”,

Христофор Жефарович, л. 5v,

1741.

         
         
         
         
   
         

Герб на България,

"Кодекс Кевешич", л. 16

40-те г. 18 в.

 

Герб на България,

Дубровнишки сборник на Иво Сарака,

1746.

 

Герб на България,

Гербовник на Людевит Гай,

1842.

         
         
         
         

 

 

 

 

 
         
   

   
         
   

Герб на България,

от карта на дунавските земи в атласа на

Жерар дьо Жод,

1593.

   
         
         

 

 

 

 

 

   

Герб на България,

Левинус Хулзиус, “Хронология”,

Нюрнберг, 1596.

[извор]

 

Герб на България,

Мавро Орбини, “Кралството на славяните”,

с. 398,

1601.

 

Герб на България,

Якоб Франкварт,

"Погребалната процесия на Албрехт Австрийски", т. 47а,

1623.

 

       
         

 

 

         

Герб на Кралство България,

Шарл Дюканж,

“История на Византия”, с. 267

Брюксел, 1680.

[извор]

 

Герб на България,

Мартин Щийр,

“Допълнени и подобрени карти на Кралство Унгария”,

Нюрнберг, 1684.

[извор]

 

Герб на България,

Йохан Хофман,

“Дунавът - князът на всички европейски реки...”,

Нюрнберг, 1688.

[извор]

         
         

 

 

         

Герб на България

Винченцо Мария Коронели, "Поречието на Дунав от Виена до Никопол..."

Венеция, м/у 1705 и 1720.

[извор]

 

Герб на България

Йозеф Колер и Янош Сегеди, "Серография..."

Търнава, 1734.

[извор]

 

Герб на България,

Габриел Боденер,

“Нова и точна карта на кралствата на Горна и Долна Унгария...”,

Аугсбург, м/у 1720 и 1760.

[извор]

         
         

 

 

         

Герб на България

Матеус Зойтер, "Нова и точна карта на Трансилвания, Молдавия, Влахия, България..."

ок. 1730.

 

Герб на Кралство България

Йохан ван дер Бруген, "Кралство България",

Виена, 1737.

 

Герб на България,

Йохан Якоб Лидл,

“Нова и точна обща карта на Кралство Унгария...”,

Виена, 1737.

[извор]

         
   

 

   

 

 

 

Герб на Кралство България,

Йохан Андреас Пфефел,

“Кралство България”,

Виена, м/у 1730 и 1750.

[извор]

 

Герб на България,

Шарл Дюканж, “Стар и нов Илирик”,

 1746.

 

Герб на България,

Янош Томка Саски,

“Кралство Унгария”,

1751.

[извор]

 

 

 

 

 

         

 

 

         

Герб на България,

Каролус Франсискус Палма, “Образец от хералдиката на Кралство Унгария...”,

1766.

 

Герб на България,

Йохан Михаел Пробст,

“Нова и точна карта на кралствата на Горна и Долна Унгария...”,

Аугсбург, вер. 1788.

[извор]

 

Герб на Кралство България

от карта на Ф. Й. Й. фон Рaйли,

1789-91.

[извор на изображението]

 

 

 

   
         
 
 
 
© Съставители: Иван Войников, Петър Яначков и Стоян Антонов
 
 

НОВИНИ • ЧЛЕНОВЕ • ХЕРАЛДИКА • ВЕКСИЛОЛОГИЯ • РЕЧНИК • ГАЛЕРИИ • СТАТИИ И ПРОЕКТИ • ВРЪЗКИ • ГЕРБОВ РЕГИСТЪР