ОБЩИНСКИ И ОБЩНОСТНИ ЗНАМЕНА

 

Тук се включват флаговете на общините, административните единици, а също и етнокултурните общности и землячески дружества.

Общинските знамена изразяват идеята за местно самоуправление. Произходът им е свързан с процеса на преотстъпването на права и свободи от страна на централната власт, особено ярък в последните 50 години.

В България, най-вероятно, първото местно знаме е това на град Монтана (тогава - 1935 г. - Фердинанд). През периода на социализма има идеи, някъде реализирани, за знамена на общинските и градските народни съвети. Истинският бум в утвърждаването на флагове от този тип у нас се наблюдава от средата на 90-те години на 20 в. насам.

Същевременно, "етничният бум", вследствие на деколонизацията, декомунизацията, миграционните движения, води до атрибутизиране на етнокултурните общности, чрез приемане на собствени символи, еманципирайки ги спрямо мнозинството, подобно на еманципирането на местната власт спрямо централната.

В България, обществото е много чувствително към малцинствени колективни права. Това като че ли води до не особен ентусиазъм за афиширане на собствени флагове, от страна на етнокултурни групи. Същевременно своеобразни "землячески" знамена са бяло-зеленото на потомците на бежанците от Тракия и червено-черното, възприемано не само като флаг на ВМРО, а въобще на потомците на бежанците от Македония.

 
 
Знаме на Община Монтана Знаме на Жилищен район Тракия, Пловдив Знаме на Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните в България Знаме на Съюза на тракийските дружества
 
Галерия "Общински знамена"
 
 

Up • НАЦИОНАЛНО ЗНАМЕ • ЩАНДАРТИ • БОЙНИ ЗНАМЕНА • ВОЕННОМОРСКИ ФЛАГОВЕ • КОРПОРАТИВНИ ЗНАМЕНА • ОБЩИНСКИ И ОБЩНОСТНИ ЗНАМЕНА