КОРПОРАТИВНИ ЗНАМЕНА

 

 

В тази секция се включват знамената на учебни заведения, политически партии и движения, спортни клубове, фирми и др. Това са важни идентификационни знаци, чиито форми, цветове и атрибути са описани в уставите на организациите. Флаговете заемат най-тържествената част от публични церемонии и събития.

В България от края на 19 в. съществуват знамена на гимнастически и културно-просветни дружества. С развитието на партийно-политическия живот всяка партия е приемала свои цветове, в които са били изработвани и знамена. През 30-те години на 20 в. особено разпространение придобиват знамената на училищата, младежки и женски организации, занаятчийски еснафи и сдружения. Това е време на разцвет на церемонии с участие на знамена. В периода на социализма тази тенденция достига до абсурдни размери с множеството дирижирани манифестации, прегледи на маршови песни, награждавания на знамена и пр. В съвременността все по-голям дял заемат фирмените знамена като част от рекламата.

 
 

Фирмено знаме

(началото на 20 в.)

Партийно знаме Училищно знаме

Знаме на физкултурно дружество

 ("Макаби", Казанлък, 1911 г.)

 
 

Up • НАЦИОНАЛНО ЗНАМЕ • ЩАНДАРТИ • БОЙНИ ЗНАМЕНА • ВОЕННОМОРСКИ ФЛАГОВЕ • КОРПОРАТИВНИ ЗНАМЕНА • ОБЩИНСКИ И ОБЩНОСТНИ ЗНАМЕНА