ВОЕННОМОРСКИ ФЛАГОВЕ

 

 

Военноморските флагове са основен идентификационен знак за бойните плавателни съдове на една армия. Освен военноморското знаме в практиката са се наложили още и гюйсът и вимпелът. Гюйсът (крепостен флаг, носово знаменце) често е с форма на квадрат и се поставя на носа на кораба. Вимпелът (косица) е с многократно превишаваща ширината дължина и завършва с т. нар. "лястовича опашка". Специфични флагове имат и различните командири и длъжностни лица във флота

Първият военноморски флаг на България датира от 1879 г., когато е създаден и военноморският ни флот. Промени в него са правени през 1949, 1955, 1991 и 2000 г.

 
 
Военноморски флаг до 1949 г. Гюйс до 1949 г. Пряпорец на началник флота (до 1949 г.)
Вимпел на военен кораб
 

Up • НАЦИОНАЛНО ЗНАМЕ • ЩАНДАРТИ • БОЙНИ ЗНАМЕНА • ВОЕННОМОРСКИ ФЛАГОВЕ • КОРПОРАТИВНИ ЗНАМЕНА • ОБЩИНСКИ И ОБЩНОСТНИ ЗНАМЕНА