Годишно общо събрание на БХВО
 
Тазгодишното общо събрание на БХВО се проведе на 7.11.2015 във Философско-историческия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". Освен отчитането на дейността през 2015 г. и приемането на план за работа през 2016, бе приет нов член на сдружението и бе утвърден стандарт за ранговите корони на местните гербове. На събранието Йован Йоновски представи своята токущо излязла книга "Символите на Македония", което е първото представяне пред българска публика. Иван Иванов също ни запозна със своята последна книга "Българското знаме. Поетичен сборник".
 
 
 

 

 

ХХVІ конгрес по вексилология, Сидни. ХХІV Генерална асамблея на ФИАВ

 

От 31.08. до 4.09.2015 в Сидни, Австралия, се проведе 26-ият конгрес по вексилология ( www.icv26.com.au ). На 1.09. рамките на конгреса, се проведе и 24-ата генерална асамблея на Международната федерация на вексилоложките асоциации, чийто член е БХВО. Упълномощен представител на БХВО в работата на асамблеята бе майор д-р Желко Хаймер, председател на Хърватската хералдическа и вексилоложка асоциация и наш почетен член. Не бяха приети нови сдружения във ФИАВ, а 7 бяха изключени поради три поредни отсъствия от общото събрание (Генералната асамблея). Ръководството на федерацията бе преизбрано за нов мандат. Високо признание получи нашият почетен член Желко Хаймер, който бе един от осмината, признати от Ръководството на ФИАВ, за "Сътрудник на Федерацията". Следващият конгрес ще се състои от 7 до 11.08.2017 в Лондон, Великобритания.

 

Знамето на конгреса

Генералният скретар на ФИАВ Чарлз Спейн и Желко Хаймер като сътрудник на федерацията.(снимка: Stan Zamyatin)

Ръководството на ФИАВ

Делегатска карта за БХВО

 
 
 
 

За втори път отбелязваме инициативата "Международен ден на хералдиката" (10.06.)

 

 
 
 
 

Синитево е поредното село в област Пазарджик с хералдически коректен герб

 

На 21.05., празник на Синетево (Св. Константин и Елена), гербът на селото бе записан в регистъра на БХВО. Гербът, възприет на  6.05.2015 (Гергьовден), е създаден по идея на Йован Йоновски от Александър Алексиев и е нарисуван от Елеонора Хаджиниколова. Утвърден е на 19.05. с кметска заповед. По този начин Синитево става поредното пазарджишко село със собствен герб, изцяло изпълнен според правилата на хералдиката.

 

 
 
 
 

Вексилология в "Отблизо с Мира" / БНТ

 

На 2.05.2015 в "Отблизо с Мира Добрева" на БНТ Александър Алексиев и полк. Иван Иванов говориха за науката за знамената - вексилологията.

(http://bnt.bg/part-of-show/veksilologiya-naukata-za-znamenata)

 
 
 
 

Що е то хералдика в "Отблизо с Мира" / БНТ

 

Нашите членове Александър Мошев и Александър Алексиев  бяха гости  на предаването "Отблизо с Мира Добрева" на БНТ (21.02.2015), специално посветено хералдиката. (http://bnt.bg/part-of-show/shto-e-to-heraldika)

 
 
 
 

In Memoriam

 

На 13.01.2015 г. е починал Христо Дерменджиев (1935-2015). По време на социалистическия режим в България той е един от малцината изследователи в областта на хералдиката и орденските науки. В началото на 90-те години председателства комисията по избор на нов държавен герб. По-значимите му хералдически статии са:

Гербовете от Стематографията на Христофор Жефарович в късните преписи на Паисиевата История славяноболгарская. Векове, І (1972), 1, 20-29; За някои тенденции и насоки в разработването на българските градски гербове. Изкуство, 4 (1975), 11-14; Символи и гербове в българското монетосечене и бонистика (ХІІІ-ХХ в.). Нумизматика, ХІV (1980), 4, 22-28; Символи и гербове в българското монетосечене и бонистика (ХІІІ-ХХ в.). ІІ. Държавните гербове върху монетите и банкнотите (1881-198-). Нумизматика, ХV (1981), 1, 40-47. Автор е на знамето и герба на Националния съвет на българите в Република Сърбия, както и на част от символиката на МВР.