28.11.2010. Общо годишно събрание на БХВО. Иван Иванов с плакета на БХВО

 

Вчера (27.11.) се проведе Общото събрание на БХВО за 2010 г. Освен отчетане на работата за последните три години и изготвяне на стратегия за следващия тригодишен мандат, бяха приети и трима нови члена. Настъпи промяна и в Управителния съвет - на мястото на Симеон Мильов бе избран Пламен Цветков. Специално място бе отделено на новоизлязлата книга на Иван Иванов "Знамената на българската бойна слава" (Издателство "Анико"), представена от автора. За заслугите си към българската вексилология и по повод своята 75-годишнина Иван Иванов бе отличен с плакет на БХВО.

 

 

 

 

 

28.11.2010. Установени връзки с британския Flag Institute

 

На 20.11. Петър Яначков се срещна в Лондон с Греъм Бертрам, главен вексилолог, и Доналд Едуардс, научен сътрудник с особени заслуги, на една от най-влиятелните вексилоложки организации в света - the Flag Institute. Тази среща е продължение на кореспонденцията с института и е важна стъпка за утвърждаването на БХВО в международната вексилоложка общност.

 

 

 
 
 

30.10.2010. Насрочено е Общото годишно събрание на БХВО

 

Общото събрание на БХВО за 2010 г. ще се проведе на 27.11.2010 (събота) от 10:30 ч. в Заседателна зала 703 на хотел "БудаПеща", ул. "Будапеща" № 92А, София, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на БХВО за последния тригодишен мандат; 2. Финансов отчет за 2010 г.; 3. Избор на управителен съвет и председател на БХВО; 4. Приемане на стратегия за работа до 2013 г.  и план за дейността през 2011 г.; 5. Разни.

 

 
 
 

6.10.2010. Високо държавно отличие за г-н Желко Хаймер

 

По повод Деня на Независимостта на Хърватско, президентът на републиката Иво Йосипович вчера (5.10.) връчи редица държавни награди на заслужили хърватски граждани. За нас е чест, че сред отличените е и Желко Хаймер, председател на Хърватската хералдическа и вексилоложка асоциация и почетен член на БХВО. Неговата дейност по проучване на хърватското вексилоложко и хералдическо наследство е оценена по достойнство като изключителен принос към развитието на страната, издигане на нейната репутация и към добруването на найните граждани, за което той е носител на Ордена на Хърватската плетеница.

 

 

 

 
 

14.09.2010. БХВО - член на Международната конфедерация по генеалогия и хералдика

 

Днес в Щутгарт в рамките на 29-тия конгрес по генеалогия и хералдика се проведе и Общото събрание на Международната конфедерация по генеалогия и хералдика (КИГХ / CIGH), на което БХВО единодушно бе прието за редовен член. Другите новоприети дружества са Македонското хералдическо сдружение и Немското генеаложко дружество Familienverbände. Следващият 30-ти конгрес по генеалогия и хералдика заедно с общото събрание на КИГХ ще се проведат през 2012 г. в Маастрихт.

 

Мишел Теяр Д'Ейри (президент на КИГХ), Александър Алексиев, Йован Йоновски (председател на МХЗ и почетен член на БХВО), д-р Пиер Феличе дели Уберти (генерален секретар на КИГХ)

Александър Алексиев - официален представител на БХВО на Общото събрание на КИГХ

Желко Хаймер (председател на ХХВД и почетен член на БХВО), д-р Игор Сахаров (председател на Руското генеаложко дружество), Мишел Теяр Д'Ейри, Александър Алексиев, Йован Йоновски, д-р Пиер Феличе дели Уберти, Станислав Думин (член на Управителния съвет на КИГХ)

 
 
 
 

25.02.2010. Изложба в Народното събрание с участието на БХВО

 

Вчера (24.02.) в сградата на Народното събрание бе открита изложба, посветена на "реликвите на българската държавност". Важен дял в нея заема хералдическата част, резултат от научните открития и изследвания на БХВО.

 

 

 
 
 
7.02.2010. Лекции на председателя на БХВО в Скопие
 

По покана на Македонското хералдическо сдружение (МХЗ), д-р Стоян Антонов посети Скопие, където представи "Хералдиката и Съвременността" (4.02., Музей на Македония) и "Предизвикателства пред местната хералдика" (5.02., Институт за история на Скопския университет). Интерес към презентациите проявиха изследователи, преподаватели, студенти, общественици, служители от държавни институции.

На разширеното заседание на Управителния съвет на МХЗ, което се проведе на 4.02., Стоян Антонов бе избран за почетен член на МХЗ.