22.12.2006. България в картите от колекцията на д-р Симеон Симов

 

 

На 18.12.2006 г. в залите на Централния военен клуб в София беше открита изложбата "България в картите от колекцията на д-р Симеон Симов". Организатор на изложбата е Главно управление на архивите при Министерския съвет. Показани са географски карти, старопечатни книги и гравюри, събирани в продължение на десетилетия от българина-емигрант д-р Симеон Симов (р.1931). От особен интерес за любителите на хералдиката са картите с гербове на източноевропейските държави и множество книги, съдържащи изображения на държавни и родови гербове. Представени са различни варианти на българския герб - лъв, белка(?), вълк(?) - подобни на гербовете на Кумания и Славония. След закриването на изложбата (14.01.2007), материалите ще останат на съхранение във фондовете на ГУА и ще бъдат достъпни за широката публика. (А. Мошев)

 
 
 
 

16.11.2006. Конференция на Българското генеаложко дружество

 

На 23.11.2006 от 14.00 ч. в читалище "Славянска беседа", София, ще се проведе конференция на Българското генеаложко дружество "Родознание" на тема "Генеалогия - краезнание - историческо познание". Нашите колеги и партньори от БГД канят всички, които се интересуват от тази проблематика.

 
 
 
 

16.11.2006. Конкурс за лого и девиз на община Борово

 

Община Борово, област Русе, е обявила конкурс за лого и девиз (до 10 думи) с краен срок до 31.12.2006 г. Предложенията се изпращат на електронната поща на общината.

(Извор: http://www.borovo.org/BG/slogan.html )

 
 
 
 

06.11.2006. Общо събрание на БХВО

 

 

На 4.11.2006 г. в зала "Българско възрожденско училище" на Националния исторически музей се проведе общото събрание на БХВО. Срещата бе уважена от колеги от Македонското хералдическо сдружение. Извън официалната част имахме възможност да разглеждаме редки образци на гербове и да дискутираме по теми на нашите интереси. (Снимки: Петър Гайдов)

 
 
 
 

31.10.2006. Общо събрание на БХВО

 

На 4.11.2006 г. от 15:30 в Националния исторически музей ще се проведе общото събрание на БХВО. Основните теми ще бъдат отчетът за дейността, изборът на нови членове, приемането на програма за работа през 2007 г.

 

 

 
 

20.09.2006. Конкурсът за символика на Казанлък е удължен

 

До 20.10.2006 г. ще се приемат предложения за герб, знаме и почетен знак на Казанлък. Крайният срок на предишния конкурс, в който са участвали поканени от общината автори, бе до 24.07.2006 г. Все още нямаме официална информация за основанията, наложили промяната. Изискване към новите символи е да са изпълнени изцяло според правилата на хералдиката, а обликът им е регламентиран в приетата на 27.04.2006 г. Наредба 27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък, достъпна на електронната страница на общината.

 
 
 
 

1.09.2006. ХХІІ международен вексилоложки конгрес "ФлагБерлин 2007", 6-10.08.2007

 

 

Организационният комитет на 22-рия международен вексилоложки конгрес тези дни обяви стартирането на официалния сайт на най-важното научно събитие във вексилологията, провеждано под егидата на Международната федерация на вексилоложките сдружения (FIAV) на всяка нечетна година от 1965 насам. На страниците можете да намерите информация на немски, английски и руски за ФИАВ, предварителната програма, условията за участие, историята и знамената на конгресите и пр. Организатори на събитието са Немското вексилоложко общество и Немският исторически музей в Берлин. Знамето на ФлагБерлин 2007 е проектирано от Jens Pattke.

 
 
 
 

11.07.2006. Младежки конкурс за лого и девиз за 50-годишнината на обединена Европа

 

Европейската комисия обявява конкурс "Честит рожден ден, ЕС" за изработване на лого и девиз за честване през 2007 г. на 50-годишнината от подписването на Римския договор. В конкурса могат да участват студенти по изкуства, графичен дизайн, комуникационен дизайн, визуална комуникация, медиен дизайн и др. както и завършили посочените дисциплини през 2006 г. от 25-те страни членки плюс България и Румъния. Крайният срок е 30.09.2006 г. Заинтересованите биха могли да изтеглят всички условия на конкурса от тук.

 
 
 
 

4.07.2006. Одобрени са символите на община Иваново, област Русе

 

Електронното издание "Русеинфо" дава описание на официално одобрените от Общинския съвет знак и знаме на община Иваново.

(Извор: http://www.ruseinfo.net/news.php?0:9534 )

 
 
 
 

17.06.2006. Българите в Сърбия със собствен герб и знаме

 

 

Както съобщава официалната новинарска медия на българите по света "Емигрант-БГ", Националният съвет на българите в Република Сърбия със специално решение е приел за свои символи герба и знамето, предложени от българския хералдик Христо Дерменджиев (вж. изображението). На второ и трето място в конкурса са останали проектите на Станко Марнянович от Ниш и на Йелена Игнятович от Белград.

(Извор: http://www.barrydoor.nl/emigrant-bg/nieuws_land.php?id_rel_nieuws=1355&land_id=22 )

(Извор на изображението: http://www.aba.government.bg/news.php?newsid=904 )

 
 
 
 

На 14.06.2006 от 18:00 в Центъра за франкофонски ресурси CAI-AUF, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Romain Bail, студент по програма Erasmus Magister 1, ще изнесе лекция на тема "Печати и гербове от Средновековието свидетели на българската история".

 
 
 
 

8.05.2006. Представени са символите на пловдивския район "Тракия"

 

 

На специална церемония по повод 30-годишнината от първата копка, дала началото на най-големия жилищен комплекс в Пловдив, тържествено бяха представени новоприетите символи на ЖР "Тракия" и бе осветено знамето. Един първоначален поглед върху емблемата, обявена за герб, показва, че продължава порочната тенденция несъобразени с принципите на хералдиката изображения да бъдат наричани гербове. Веднага личи едновременното използване на символи (лъвовете от пловдивската емблема) и образи (пейзажни и архитектурни елементи), говорещи за пълна липса на хералдическа компетентност. (Снимки: Меглена Златкова)

 
 
 
 

6.05.2006. Парад на бойните знамена на Българската армия

 

Традиционният за българската войска ден на храбростта отново е отбелязан с парад на бойните знамена. Тази тържествена церемония с отслужване на водосвет за благославяне на знамената датира от 1933 г. През комунистическия период е забранена. Възстановена е през 1993 г.

 
 
 
 

4.05.2006. Учредена е Хърватска хералдическа и вексилоложка асоциация

 

 

На 4.05.2006 г. в Загреб тридесетина учредители създадоха Хърватска хералдическа и вексилоложка асоциация. Като неофициален представител на БХВО на събранието присъства нашият почетен член г-н Йован Йоновски. За председател на ХХВА бе избран г-н Желько Хеймер, който заедно с активната си изследователска и приложна дейност като вексилолог и хералдик е основен контрибутор на българските страници в най-големия сайт за знамена (FOTW) и наш добър приятел.

 
 
 
 

2.05.2006. Конкурс за химн на Търговище

 

Електронното издание на "Стандарт News" съобщава, че е обявен конкурс за химн на община Търговище. По-нататък се казва, че ще има надпревара и за определяне на почетен знак на града. Така ще бъдат допълнени липсващите символи, които са описани в общинска наредба. Заедно с това кметът е обявил и допитване сред жителите на Търговище за най-подходящата дата за празник на града.

(Извор: http://www.standartnews.com/bg/article.php?d=2006-05-02&article=144920 )

 
 
 
 

27.04.2006. Решение за приемане на Наредба за символиката на Община Търговище

 

Официалният сайт на община Търговище информира, че на общинската сесия в четвъртък, 27 април 2006 г., съветниците ще обсъждат приемането на нова наредба за символиката на общината.  

(Извор: http://www.targovishte.bg/index.php?nav=пресцентър&nav1=653090685&nav3=nova )

 
 
 
 

15.04.2006. Блог за българска хералдика

 

Заедно със стартирането на страниците на БХВО започна да функционира и блог "Българска хералдика", където периодично ще бъдат публикувани материали и разисквания по актуални проблеми и ще се даде възможност за дебат по тях.